ALG VOORWAARDEN I SHINE

 

Algemene voorwaarden I SHINE Massage & Beauty

I SHINE Massage & Beauty hanteert een aantal voorwaarden, dit om elke behandeling

zo goed te laten verlopen.

Indien u een afspraak maakt, dan ga ik ervan uit dat bekend bent met /akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden die gelden binnen onze salon.

 

Bij elke 1e behandeling wordt er extra tijd uitgetrokken om kennis te maken en een goed beeld te vormen van evt. klachten/wensen.

 

Er is tijdens en na elke behandeling ruimte om deze te evalueren

 

Alle gegevens die u met mij deelt, zullen vertrouwelijk worden behandeld, ze zullen nooit zonder toestemming aan derden worden gegeven.

 

Indien u ten tijde van een behandeling reeds bij een arts/fysiotherapeut of andere specialist in behandeling bent, dan is groen licht van hun een must.

 

Alle behandelingen worden naar mijn beste inzicht toegepast, maar zijn altijd op eigen risico van de klant.

 

Indien de behandelde klant jonger is dan 14 jaar, zal er alleen een behandeling plaatsvinden

in aanwezigheid van een ouder/verzorger.

 

I SHINE Massage & Beauty moet ervan uit kunnen gaan, dat u alle benodigde informatie (voor een adequate behandeling) geeft en dat deze juist is, tijdens het intakegesprek. Mocht er tijdens de duur van de behandelingen iets in deze gegevens veranderen, dan is het de plicht van de klant dit aan ons te melden.

 

I SHINE Massage & Beauty is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden, daarna zijn wij gerechtigd om 50% van het bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

 

In geval van een NO-SHOW, wordt 100% in rekening gebracht.

 

Hygiƫne is belangrijk in onze salon, daar kunt u bij ons op rekenen, wij moeten er anderzijds ook vanuit kunnen gaan dat u daar ook rekening mee houdt.

 

Veiligheid en wederzijds respect zijn voor ons vanzelfsprekend, wij moeten er bij de klant ook van uit kunnen gaan dat het doen van ongepaste handelingen of aanvragen, niet zal voorkomen.

 

I SHINE Massage & Beauty is een salon ZONDER EROTISCH karakter, het wordt dan ook niet op prijs gesteld als daarop ingespeeld wordt, wij zullen de klant per direct verzoeken de salon te verlaten en zijn zij niet meer welkom.

 

Voor het maken van een afspraak hebben wij de volgende gegevens van u nodig;

Voor+ Achternaam

Adres

Telefoonnummer

Emailadres

 

U tekent hiervoor een AVG formulier (zie hievoor ook de TAB AVG op de website), waarbij I SHINE Massage & Beauty verklaart, dat deze gegevens ten aller tijden uw eigendom blijven en alleen als doel hebben om een afspraak te verzetten/aan te passen.

 

Klant dient een klacht over een genoten behandeling binnen 7 dagen per mail te melden bij I SHINE Massage & Beauty. Waar mogelijk ook evt. beeldmateriaal (foto’s) van de klacht verstrekken via mail.

 

I SHINE Massage & Beauty zal de klacht onderzoeken en deze bij eventuele tekortkomingen (indien mogelijk) proberen te herstellen of een voorstel voor goede afhandeling doen.

Wij behouden het recht om hiervoor een termijn van 4 weken te hanteren.

 

Binnen de gehele salonruimte geldt een rookverbod.

 

De behandelruimte is alleen toegankelijk na toestemming van I SHINE Massage & Beauty.